این آزمایشات اطلاعات جامعی درخصوص سلامت بیمار و برای کمک به تشخیص ، درمان و پیشگیری از بیماری ارائه می‌دهد.

اندازه و پیچیدگی آزمایشگاه‌های پزشکی متفاوت است. چراکه آنها انواع مختلفی از خدمات آزمایشی را ارائه می‌دهند.

مطب‌ها و کلینیک‌های پزشکان و همچنین مراکز درمانی و مراقبت‌های طولانی مدت ، ممکن است آزمایشگاه‌هایی داشته باشند که خدمات تست اولیه را ارائه دهند.

تا به حال واژه آزمایشگاه پزشکی را به شیوه‌های مختلفی در قالب آزمایشگاه تشخیص طبی، آزمایشگاه پاتوبیولوژی، آزمایشگاه ژنتیک و آزمایشگاه پاتولوژی شنیده‌اید.

افراد بسیار زیاد به این مراجعه نموده‌اند ولی فرق آنها را معمولاً نمی‌دانند. ما در این مبحث قصد داریم به طور خلاصه به توضیح هریک و دامنه فعالیت‌های آنها بپردازیم.