توضیحات

درمانگر علیرضا سعیدی کارشناس پرستار و پرستار ارشد

تلفن پرستار مرد در نیشابور علیرضا سعیدی
خدمات پرستاری در منزل نیشابور علیرضا سعیدی
درمانگر تخصصی زخم‌های بستر در نیشابور علیرضا سعیدی
درمانگر تخصصی زخم‌های عفونی در نیشابور علیرضا سعیدی
درمانگر تخصصی زخم‌های دیابتی در نیشابور علیرضا سعیدی
خدمات پزشکی و پرستاری در نیشابور علیرضا سعیدی
درمانگر زخم در نیشابور علیرضا سعیدی
درمان تخصصی زخم بستر در نیشابور علیرضا سعیدی
درمان زخم عفونی در نیشابور علیرضا سعیدی
درمان زخم دیابتی در نیشابور علیرضا سعیدی
بهترین پانسمان زخم در نیشابور علیرضا سعیدی
پانسمان در منزل نیشابور علیرضا سعیدی
بهترین پرستار مرد در نیشابور علیرضا سعیدی
مشاوره تلفنی درمان زخم بستر در نیشابور علیرضا سعیدی
مشاوره تلفنی درمان زخم در نیشابور علیرضا سعیدی
مشاوره تخصصی درمان زخم بستر از طریق واتساپ در نیشابور علیرضا سعیدی
مشاوره تخصصی درمان زخم دیابت از طریق واتساپ در نیشابور علیرضا سعیدی
مشاوره تخصصی درمان زخم عفونی از طریق واتساپ در نیشابور علیرضا سعیدی
مشاوره اینترنتی درمان زخم در نیشابور علیرضا سعیدی
مشاوره مجازی درمان زخم در نیشابور علیرضا سعیدی
مشاوره آنلاین درمان زخم بستر در نیشابور علیرضا سعیدی
مشاوره آنلاین درمان زخم دیابتی در نیشابور علیرضا سعیدی
مشاوره آنلاین درمان زخم عفونی در نیشابور علیرضا سعیدی
آموزش آنلاین تعویض پانسمان در نیشابور علیرضا سعیدی
پرستار در منزل نیشابور علیرضا سعیدی

علیرضا سعیدی درمانگر تخصصی زخمهای بستر و پای دیابتی و زخمهای عفونی با روشهای نوین درمان و پانسمان زخم با حدود 30 سال سابقه کار

کد نظام پزشکی
  • کد نظام پزشکی 8329576
موقعیت مکانی

Neyshabur, KV, IR

شبکه های اجتماعی
mood_bad
  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید